Jawa - Pionýr - 20
Kompletni renovačka na přání zákazníka